Radyoloji uzman ve teknisyenleri emeklilik şartları

Çok önemli uyarı:

Emeklilik yaşının dolmasını beklerken Bağ-Kur veya SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız, ikramiyeniz yanar
25 tam yıl çalışma süresini tamamlayan bir memur isterse işinden ayrılabilir ve emekli ikramiyesi ile emekli aylığı için tamamlaması gereken yaşı bekleyebilir. Evet ama bu bekleme anında bir başka sosyal güvenlik kurumunun kapsamına girecek türde bir çalışma yaparsa emekli ikramiyesini kaybedebilir. Belki hatırlarsınız, bir Silahlı Kuvvetler mensubu benzer şekilde kayba uğramış ve Başbakanlık önünde kendisine zarar vermeye kalkışmıştı.
Zira, bu kişi emeklilik için süreyi tamamlayıp işinden ayrılmış ve bu bekleme esnasında da boş durmamak adına bir bakkal dükkânı açmış, 1479 Sayılı Kanun gereğince de Bağ-Kur mükellefi olmuştu. Yaşını tamamlayınca T.C. Emekli Sandığı'na emekli olmak için başvurduğunda en son Bağ-Kur'lu olduğu ortaya çıkmış ve son olarak memuriyetten emekli olmadığı için ikramiyesini alamamıştı.

Radyoloji uzman ve teknisyenleri emeklilik
Fiili hizmet zammına tabi olan memurun emeklilik yaşı, hizmetlerinin 1/4'ü oranında aşağı çekilir
4447 ve 4759 sayılı yasalarla 5434 Sayılı Kanun'da değişiklik yapılmış ve emeklilik şartlarının yanında bir de YAŞ getirilmiş ve eski çalışanlar için kademe getirilmişti. Bunun yanında fiili hizmet zammı ile çalışan polis, asker, MİT, yanıcı yakıcı işler ile röntgen ışınlarına tabi olanlara verilen fiili hizmet zamlarının yaşlardan düşüleceği hüküm altına alınmıştır.
Bunlara göre;
memurların ve fiili hizmet zammına tabi olanların emekliliği aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Fiili hizmet zammı alanlar için hesaplama örneği
Fiili hizmet zammı ile çalışan, polis, asker, MİT, röntgenci gibi memurlar ise fiili çalışmalarına ilaveten 23.05.2002 ye kadar almış oldukları fiili hizmet zammını da ilave ederek toplam hizmetlerini ve buna uygun olarak da (kadın-erkek oluşlarına göre) 20 ve 25 yılı tamamlamalarına kalan süreyi bulacak ve tablodan karşılık gelen YAŞ'ı bulduktan sonra almış oldukları fiili hizmet zammı kadar bu YAŞ'tan düşerek emekli olacakları YAŞ'ı bulacaklardır.

Örnek hesaplama
01.01.1987 tarihinde polis olarak işe başlamış bir polis memurunun 23.05.2002 itibarıyla fiili çalışması,
23.05.2002
- 01.01.1987
22.04.0015 (22 gün, 4 ay, 15 yıl)

15 yıl, 4 ay ve 22 gündür. Bu sürenin 1/4'ü kadar da (3 yıl, 9 ay, 5 gün) fiili hizmet zammı aldığına göre toplamdaki hizmeti,
22.04.15
+ 05.09.03
27.01.19 (27 gün, 1 ay, 19 yıl)

19 yıl, 01 ay, 27 gündür. 25 yılı tamamlamasına kalan süre ise,

Emeklilik için istenen süre (25 yıl)
30.11.24
- 27.01.19
03.10.05 (3 gün, 10 ay, 5 yıl)

Bunun tablodan karşılığı, dördüncü sıradaki " 5 yıldan fazla - 6 yıl 6 ay ve daha az" kısmıdır ve emekli olabileceği YAŞ 47'dir. Şimdi de bulduğumuz bu YAŞ'tan aldığı fiili hizmet zammı kadar daha düştüğümüzde (3 yıl, 9 ay, 05 gün),

47 yaş 30.11.46
- 05.09.03
25.02.43 (25 gün 2 ay 43 yıl)
Bu polis, kanunun yürürlük tarihi olan 23.05.2002 itibarıyla, 43 yaş, 2 ay, 25 günlük iken emekli olacaktır. Ancak, bu polis memuru 25 tam yılı tamamlamak için polis olarak çalışmaya devam ettikçe fiili hizmet zammı dolayısıyla YAŞ'tan düşülecek süre kazanmaya devam edecektir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !